Ver mapa
Punto Provincia Concello Tipo Recurso Lugar / Routeiro
El Pazo del Marqués Lugo Cervo Fábricas de fundición y loza de Sargadelos
Módulos del polvorín A Coruña Minas de Bama y Arinteiro
Explotación de Finllido A Coruña Laxe Minas de Laxe
Escombrera de finos Ourense Carballeda de Valdeorras Volframio Minas de Valborraz
Pequeña instalación de preparación Ourense Carballeda de Valdeorras Volframio Minas de Valborraz
Restos del hueco de explotación a cielo abierto Ourense Baltar Minas de Baltar
Restos de pabellones y edificios e la época belga Ourense Carballeda de Valdeorras Volframio Minas de Valborraz
Corta Bama A Coruña Minas de Bama y Arinteiro
Bocamina "Don Federico" Lugo Monforte de Lemos Minas de O Freixo
Socavón principal Ourense Lobios Mina de As Sombras
Maquinaria A Coruña Cerceda Mina de Meirama
Restos del Lavadero A Coruña Laxe Minas de Laxe
Edificio de la época alemana Ourense Carballeda de Valdeorras Volframio Minas de Valborraz
Pozo PA Minas de Brués
Restos de vivienda de la época belga Ourense Carballeda de Valdeorras Volframio Minas de Valborraz
Cargadero de A Insua Lugo Viveiro Hierro Minas de A Silvarosa y cargadero de A Insua
Presa y canal Lugo Cervo Fábricas de fundición y loza de Sargadelos
Estación depuradora de aguas perimetrales Mina de Meirama
Zona de explotación subterránea y trincheras Ourense Carballeda de Valdeorras Volframio Minas de Valborraz
Nave de Estañiferas de Galicia, S.A. Pontevedra Forcarei Minas de Presqueiras